Giỏ bigsize Summer vẽ hoa sứ

Giỏ to có quai si bọc đáy chắc chắn tiện dung khi mang đi làm, đi học, đi chơi hằng ngày cũng như đi chơi xa.