Giỏ cói wave trang trí hình vẽ

Miệng túi dây rút, có nút thắt gỗ, dây đeo vai vải bố, kích thước: ngang miệng 46, ngang đáy 33 x cao 27 x đáy 15 cm.

Đến trực tiếp cửa hàng tại 82A Nguyễn Tiểu La phường Năm quận Mười hoặc liên hệ qua:

Số điện thoại 0908 825 499

Facebook http://m.me/maytredecor