Giỏ cói vẽ phong cảnh

Giỏ vuông quai thừng tăng giảm được độ dài, có lót, miệng dây rút & nút dừa
Kích thước: ngang 40cm, cao 30cm, rộng 13cm
Chất liệu: Cói, cỏ bàng
Hình ảnh: vẽ tay