Giỏ cói vẽ hoa đỏ

Kích thước: Ngang 35cm, cao 25cm, rộng đáy 13cm
Chất liệu : Cói, cỏ bàng
Hình ảnh: Vẽ