Giỏ cói bố nâu, hồng

Giỏ có dây kéo, không lót vải
Chất liệu: Sợi bố